Enabling better performance – beslutsstöd och verksamhetsstyrning i molnet

Bli en del av Hypergene

Hypergene är ett svenskt techbolag på marknaden för beslutsstöd och verksamhetsstyrning med en molnbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. Med vår produkt och hjälp ska organisationer kunna styra mot sina mål och nå en ny, högre nivå av prestation och effektivitet.

Våra medarbetare jobbar inom hela kedjan från produktutveckling och leverans till kundsupport. Hypergene utvecklas snabbt och tar allt mer plats på marknaden. Nyckeln till vår framgång är kombinationen av en kraftfull produkt och alla våra vassa medarbetare!

Vår vision

Vi ser att många verksamheter inte når sin fulla potential. Allt för mycket kraft tappas bort när chefer och medarbetare behöver lägga tid på fel saker och arbeta åt olika håll. Där behövs en förändring. Visionen är ett samhälle där företag och organisationer använder sina resurser effektivt och hållbart, når sina mål och levererar maximalt värde till sina intressenter – såsom kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort.

Som medarbetare på Hypergene är du en del av förändringen. Allt vi gör ska bidra till att kunderna blir effektivare och presterar bättre. Eftersom det är kombinationen av vår produkt och våra kompetenser som gör skillnad gäller det alla som jobbar här.

Våra kärnvärden

Behovet på marknaden är stort, liksom potentialen för Hypergene. Vi fortsätter därför att växa och utvecklas. Att arbeta på Hypergene innebär alltså att både driva och vara i förändring. Men det finns samtidigt en röd tråd i hur vi alltid arbetat tillsammans. Den kan sammanfattas i tre kärnvärden:

Samarbete

Vi drar nytta av varandras kompetenser, personligheter och sätt att tänka. Mångfald och hjälpsamhet är avgörande för att lyckas, liksom att proaktivt dela med oss av tid, kraft och erfarenhet. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och möjliggör för varandra och våra kunder att lyckas.

Utveckling

Vi är i konstant förändring och letar sätt att utveckla såväl företaget och produkten som kunderna och oss själva som individer. Vi utmanar därför varandra till att växa och bli vassare än vår omgivning. Att lära sig nya saker och att tänka i nya banor är viktigt och en naturlig del av vår vardag.

Smartness

Vi är innovativa och hittar de smartaste vägarna framåt. Vi rör oss snabbt, men med en plan – dock aldrig låsta av planen. Att vara pragmatiska och våga prova oss fram är nyckeln till att lyckas. Vi anstränger oss för att skapa värde i allt vi gör och strävar efter samarbeten där alla vinner.

Arbetsplats & kultur

På Hypergene vill vi utmana och utveckla allt vi gör. Det gäller både vår produkt och hur vi ser på oss själva som företag och arbetsgivare. 

Vi tror på förändring genom mod och samarbete – att våga testa nya vägar och att göra det med stöd av varandra.

Med det tankesättet har vi byggt ett företag där vi bryr oss om varandra och våra kunder, ett företag som är i stark tillväxt sedan många år tillbaka.

Kickoff 2017

I somras slöt hela Hypergene upp på Sandhamn i Stockholms skärgård där vi hade en kickoff för alla smaker: god mat och dryck, tempo och avslappning, spänning och utmaning.

Medarbetare berättar

Vi frågade några medarbetare om deras bakgrund och varför de jobbar just här. De har olika roller och erfarenheter i bagaget, så här finns många infallsvinklar på vad det innebär att vara en del av oss! 

Stora Varvsgatan 11
211 19 Malmö Vägbeskrivning work@hypergene.se +46 (0)40 661 10 00 Se sida

Göteborg

Östra Larmgatan 22
411 07 Göteborg Vägbeskrivning work@hypergene.se +46 (0)40 661 10 00 Se sida

Kalmar

Fiskaregatan 20
392 32 Kalmar Vägbeskrivning Se sida

Skövde

Kaplansgatan 16B
541 23 Skövde Vägbeskrivning work@hypergene.se +46 (0)40 661 10 00 Se sida

Stockholm

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm Vägbeskrivning work@hypergene.se +46 (0)40 661 10 00 Se sida

Jobbar du redan på Hypergene?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@hypergene.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor